Ney & Partners ontwerpt structuren. Onze drijfveer is een actieve visie op ingenieurskunst die verschillende disciplines binnen de burgerlijke bouwkunde integreert.

Ieder project is uniek, onze werkwijze universeel. Alles begint met het stellen van de juiste vragen. De exacte vorm, de precieze geometrie, de keuze van de materialen en het opnemen van de randvoorwaarden worden voor elk project opnieuw onderzocht. Die elementen vormen het begin van een zoektocht naar performante oplossingen, waarbij ieder individueel onderdeel het antwoord is op meerdere problemen.

Voor Ney & Partners is de synthese van alle contextelementen het fundament van een geslaagd project. De randvoorwaarden, zoals beperkingen door ruimte en budget, zien we niet als een belemmering, maar als de brandstof voor onze creativiteit. Zo komen we tot oplossingen die nauwgezet rekening houden met alle voorschriften… en toch speels ogen. Ons devies is “high engineering” in plaats van “high tech”: doeltreffende engineering, die waarde toevoegt door weg te laten wat niet essentieel is.

Uit de ervaringen van individuele opdrachten groeide de kenmerkende methodologie en ontwerpcultuur van Ney & Partners. De traditionele hiërarchie van de ingenieurskunst die oplossingen opstapelt, gooiden we overboord. Bijgevolg wordt ook de bestaande typologie van bruggen en structuren verlaten en leidt de context van elke opdracht naar een specifiek en nieuw ontwerp.

Onze organisatie weerspiegelt deze visie. We zijn aanwezig in de wereld, onze ingenieurs, architecten en designers hebben een diverse, internationale achtergrond. Dit brengt een rijkdom aan diverse inzichten voort, gecombineerd met een groot aanpassings- en inlevingsvermogen.

We combineren verschillende expertises die elkaar onderling versterken. De kennis opgedaan bij ontwerpen van bruggen en speciale structurenwordt in de stabiliteitstudies van de gebouwen ingezet en omgekeerd. De schaal van het detailontwerp in gebouwen wordt dan weer omgezet in grote unstwerken: borstweringen, verlichting, zitbanken. Design en productontwikkeling behoren evengoed tot ons werkdomein.

Uit ons inzicht, onze ervaring en visie ontstaat een ontwerp met een eigen identiteit en natuurlijke vormentaal die intrigeert en inspireert.
De vernieuwende draagconstructies, passerelles, bruggen, luifels en kunstwerken die wij ontwikkelen zijn er de levende voorbeelden van.

In elke samenwerking met bouwheren, architecten, ingenieurs of kunstenaars streven we ernaar om context, vormgeving, structuur en filosofie te omvatten. Ney & Partners biedt op die manier integrale oplossingen en kunstwerken. Het vernuft spreekt uit onze grensverleggende structuren.

Krachten vormgeven en structuur integreren, ongeacht de schaal: dat is het uitgangspunt voor ontwerpen die de mode van het moment verleven en komende generaties blijven inspireren.