Kwaliteitsbeleid ISO 9001 :2008

Ney & Partners beschouwt kwaliteit als een attitude die erop gericht is om permanent alle functies op alle niveau’s binnen het bureau te verbeteren. Hiervan getuigt het ISO-certificaat.

Als organisatie streeft het bureau er naar om aan deze internationale norm van kwaliteitsmanagement te voldoen. Doel is om volgende eisen waar te maken:
– Klanten te overtuigen dat het bureau beschikt over de competenties om aan hun eisen te voldoen
– De werkmethode van het bureau te verbeteren door het verminderen van fouten en slechte communicatie
– Relaties tussen de verschillende partijen te optimaliseren en de werkrelaties te verbeteren
– Intensiveren van acties die er op gericht zijn om risico’s als gevolg van non-conformiteit te voorkomen

Het kwaliteitsbeleid, op maat van het bureau, werd opgesteld op basis van de principes en doelstellingen van elk hoofdstuk uit de norm ISO 9001:2008. Deze beschrijft de werking van het bureau waaraan alle werknemers bijdragen. Hierin worden alle nodige processussen en procedures beschreven. Om dit te bewaken is een kwaliteitsverantwoordelijke aangesteld.

Bij aanvang van elke opdracht wordt er een kwaliteitsplan opgesteld om de eisen en mogelijke problemen in kaart te brengen en duidelijk het einddoel vast te stelllen. Elk project volgt een duidelijk omschreven proces van wedstrijd-voorontwerp-ontwerp-uitvoering-as build.

Duidelijke werkmethodes, instructies en type documenten worden gebruikt om op een efficiënte en uniforme manier elk project af te handelen en een traceerbaarheid van gegevens en resultaten te bekomen. Bij het einde van de opdracht wordt er een debriefing gedaan en aan de client wordt gevraagd om een tevredenheidsenquete in te vullen.

Om de continue verbetering te garanderen worden op regelmatige basis interne audits georganiseerd en aan werknemers gevraagd non-conformiteiten te rapporteren.
Elk jaar wordt een evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk ISO controle-organisme. Op basis van een audit van ons systeem beslist een comité van de kwaliteitscertificatie aan de hand van onze prestaties en het kwaliteitsmanagement om wel of geen conformiteitsattest toe te kennen.

cluster eco construction bois